Wachttijd

De wachttijd tot een eerste gesprek bedraagt normaliter 1 tot 3 weken. Als na dit gesprek vervolgafspraken worden gemaakt dan geldt daar niet nog eens een wachttijd voor.

Mocht de wachttijd oplopen en voor u te lang zijn, dan kan ik u namen geven van collega’s (eerstelijnspsychologen) in Utrecht die wellicht een kortere wachttijd hebben.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In crisissituaties verzoek ik u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost (buiten de praktijktijden van uw huisarts).